4 – 12 jaar Zorg in wetten

Zorg thuis

Om je kind thuis te kunnen verzorgen kan je ondersteuning vragen bij de gemeente waarin je woont. Elke gemeente moet ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving. Bij een beperking kijkt de gemeente welke hulp en ondersteuning het meest adequate zijn. Hiervoor heeft elke gemeente zijn eigen budget.

Via de zorgverzekering kunnen kinderen medische zorg thuis krijgen, zoals verpleging en persoonlijke verzorging.

Zorg in een instelling

Heeft je kind de hele dag zorg en toezicht nodig? Een verblijf in een zorginstelling is dan mogelijk een optie. Het gaat dan om zware zorg voor kwetsbare mensen met een (psychische) aandoening. Thuis (blijven) wonen met zorg kan ook, maar alleen als levering van de zorg thuis verantwoord is.

Hoe is langdurige zorg en ondersteuning wettelijk geregeld?

De organisatie van de langdurige zorg is vastgelegd in deze wetten:

 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015)
  In de Wmo staat dat gemeenten ondersteuning bieden bij zelfstandig wonen en meedoen in de maatschappij. En ook beschermd wonen voor mensen met een psychische aandoening.
 • Zorgverzekeringswet (Zvw)
  Verpleging en verzorging thuis is opgenomen in de Zorgverzekeringswet. Deze zorg heet wijkverpleging.
 • Jeugdwet
  Gemeenten zijn verantwoordelijk voor bijna alle zorg en ondersteuning voor kinderen en jongeren.
 • Wet langdurige zorg (Wlz)
  Deze wet regelt de zorg voor kinderen en volwassenen met een beperking en chronisch zieken die 24 uur per dag zorg in de buurt of permanent toezicht nodig hebben.

Klik hier voor meer informatie over de zorg in wetten.

Per Saldo

Per Saldo is dé landelijke vereniging van budgethouders. Zij informeren en adviseren en komen op voor de belangen van alle mensen met een persoonsgebonden budget, kortweg het pgb. Klik hier voor meer informatie.

Naar-Keuze

Naar-Keuze is een belangenorganisatie voor ouders en familie van mensen met een beperking die een PGB hebben. In elke levensfase kan je met de meest uiteenlopende vragen bij hun terecht. Klik hier voor meer informatie.