Phelan-McDermid-syndroom

Wat is het Phelan-McDermid-syndroom?

Zeldzame chromosoomafwijking

Bij het Phelan-McDermid-syndroom ontbreken genen aan het uiteinde van chromosoom 22. Daarom is het syndroom ook bekend onder de naam 22q13-deletie-syndroom. Phelan-McDermid zijn de namen van de medisch onderzoekers die het syndroom voor het eerst beschreven. Het tekort aan de Shank3 /ProSAP2-gen is de oorzaak van de symptomen, want dit gen speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van het zenuwstelsel en de hersenen.

Veel voorkomende symptomen zijn:

  • Ontwikkelingsachterstand
  • Verstandelijke beperking
  • Taal- en spraakproblemen

Internationale richtlijn Phelan-McDermid-syndroom

Onder leiding van prof. Conny van Ravenswaaij werkt het expertisecentrum in Groningen aan een internationale richtlijn voor de behandeling van mensen met het Phelan McDermid-syndroom. In deze  internationale richtlijn komt te staan wat nodig is voor de diagnostiek, behandeling en organisatie van de zorg. De ervaringen en kennis van ouders/verzorgers en zorgprofessionals over dit syndroom worden gebruikt bij het opstellen van deze internationale richtlijn.

Zeldzaam, maar niet alleen

ZeldSamen brengt jou in contact met anderen die aan één woord genoeg hebben om te weten waar jij mee worstelt. Vanwege hun bekendheid met dezelfde genetische aandoening of gelijksoortige problemen bij een ontwikkelingsachterstand. Met elkaar deel je de zorgen, maar bundel je ook de kennis over de gevolgen van een zeldzame genetisch syndroom.

 

 

Registreer je gratis in het ZeldSamen-netwerk Word je ook lid? Dan kun je gratis naar de familiedagen en ontvang je het ledenmagazine ZeldSamen.
Klik hier om je gratis te registreren

Bente van 6 jaar met het Phelan-McDermid syndroom

Expertisecentrum Phelan-McDermid-syndroom

In het UMC Groningen zit het expertisecentrum voor patiënten met het Phelan-Mc-Dermid-syndroom.
Op de polikliniek worden de patiënten na de diagnose gevolgd en begeleid. Onder leiding van prof. Conny van Ravenswaaij doet het expertisecentrum veel onderzoek naar de oorzaak, de symptomen en de behandeling bij dit syndroom. Klik hier voor meer informatie over het expertisecentrum.