KBG syndroom

Wat is het KBG syndroom?

Zeldzame chromosoomafwijking

De oorzaak van het KBG syndroom is een DNA afwijking in het ANKRD11-gen.

Veel voorkomende symptomen zijn:

  • Ontwikkelingsachterstand
  • Kleine lengte
  • Grote voortanden
  • Typische kenmerken in het gezicht
  • Afwijkingen van het skelet, verkromming van de wervelkolom (scoliose),
  • Afwijkingen aan de vingers (clinodactylie)
  • Niet ingedaalde zaadballen bij jongens

Zeldzaam, maar niet alleen

ZeldSamen brengt jou in contact met anderen die aan één woord genoeg hebben om te weten waar jij mee worstelt. Vanwege hun bekendheid met dezelfde chromosoomafwijking of gelijksoortige problemen bij een ontwikkelingsachterstand. Met elkaar deel je de zorgen, maar bundel je ook de kennis over de gevolgen van een zeldzame chromosoomafwijking.

Wil je ook lid worden van ZeldSamen?
Klik hier voor meer informatie!