GRIN2A syndroom

Wat is het Grin2A syndroom?

Zeldzame chromosoomafwijking

Het Grin2A gen ligt op chromosoom 16 en speelt een rol in het doorgeven van prikkels in de hersenen. Het syndroom ontstaat als 1 van de 2 exemplaren van het GRIN2A-gen op chromosoom 16 niet meer goed werkt.

Veel voorkomende symptomen zijn:

  • Epilepsie
  • Ontwikkelingsachterstand
  • Gedragsproblemen

Zeldzaam, maar niet alleen

ZeldSamen brengt jou in contact met anderen die aan één woord genoeg hebben om te weten waar jij mee worstelt. Vanwege hun bekendheid met dezelfde chromosoomafwijking of gelijksoortige problemen bij een ontwikkelingsachterstand. Met elkaar deel je de zorgen, maar bundel je ook de kennis over de gevolgen van een zeldzame chromosoomafwijking.

Wil je ook lid worden van ZeldSamen?
Klik hier voor meer informatie