Contact

Contact

ZeldSamen
netwerken voor zeldzame genetische syndromen

postadres:
p/a Bureau APPR
Postbus 5135
1410 AC NAARDEN
website:
www.zeldsamen.nl

Vragen en informatie

Lidmaatschap en lotgenotencontact
Trees van ‘t Foort – van Til
Mieke van Leeuwen

E info@zeldsamen.nl

Bereikbaarheid van de mail van ZeldSamen
Alle bestaande e-mail adressen die nu eindigen op @vgnetwerken.nl worden vervangen door @zeldsamen.nl

De oude e-mail adressen eindigend op @vgnetwerken.nl blijven tijdelijk bereikbaar.