18 – 30 jaar Zorg in wetten

Iedereen heeft recht op ondersteuning

Zorg thuis

Om je kind thuis te kunnen verzorgen kan je ondersteuning vragen bij de gemeente waarin je woont. Elke gemeente moet ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving. Bij een beperking kijkt de gemeente welke hulp en ondersteuning het meest adequate zijn. Hiervoor heeft elke gemeente zijn eigen budget.

Via de zorgverzekering kunnen mensen medische zorg thuis krijgen, zoals verpleging en persoonlijke verzorging.

Zorg in een instelling

Heeft je kind de hele dag zorg en toezicht nodig? Een verblijf in een zorginstelling is dan mogelijk een optie. Het gaat dan om zware zorg voor kwetsbare mensen met een (psychische) aandoening. Thuis (blijven) wonen met zorg kan ook, maar alleen als levering van de zorg thuis verantwoord is.

Hoe is langdurige zorg en ondersteuning volgens de wet geregeld?:

  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
    In de Wmo staat dat gemeenten ondersteuning bieden bij zelfstandig wonen en meedoen in de maatschappij. En ook beschermd wonen voor mensen met een psychische aandoening.
  • Zorgverzekeringswet (Zvw)
    Verpleging en verzorging thuis is opgenomen in de Zorgverzekeringswet. Deze zorg heet wijkverpleging.
  • Wet langdurige zorg (Wlz)
    Deze wet regelt de zorg voor mensen met een beperking en chronisch zieken die 24 uur per dag zorg in de buurt of permanent toezicht nodig hebben.

Eigen bijdrage voor ondersteuning uit de Wmo

Vanaf je achttiende betaal je een eigen bijdrage voor ondersteuning die hij thuis krijgt uit de Wmo. Vanaf 2019 geldt een abonnementstarief voor maatwerkvoorzieningen. Je betaalt dan een vast tarief van € 17,50 per 4 weken. Dit tarief geldt voor iedereen, ongeacht inkomen, vermogen of gebruik.

Eigen bijdrage in de Wet langdurige zorg (WLZ)

In de Wet langdurige zorg gelden twee soorten eigen bijdragen: een lage en een hoge eigen bijdrage. De hoge eigen bijdrage betaal je wanneer je langer dan vier maanden verblijft in een instelling voor langdurige zorg. Of als je in een instelling woont. De lage eigen bijdrage betaal je wanneer je thuis woont en daar zorg ontvangt.

 

 

Per Saldo

Per Saldo is dé landelijke vereniging van budgethouders. Zij informeren en adviseren en komen op voor de belangen van alle mensen met een persoonsgebonden budget, kortweg het pgb. Klik hier voor meer informatie.

Naar-Keuze

Naar-Keuze is een belangenorganisatie voor ouders en familie van mensen met een beperking die een PGB hebben. In elke levensfase kan je met de meest uiteenlopende vragen bij hun terecht. Klik hier voor meer informatie.

Volwaardig leven met een beperking

De zorg die mensen met een beperking krijgen, helpt niet altijd voldoende. Ze zijn wel heel kwetsbaar en hebben goede zorg nodig om mee te kunnen doen in de samenleving. Daarnaast heb je als ouder/verzorger ook ondersteuning nodig om het vol te kunnen houden. De Overheid heeft het programma ‘Volwaardig leven’ opgesteld met als doel de intensieve zorg van mensen met een beperking te verbeteren.

Meer weten over wat dit betekent in de praktijk? Klik hier