18 – 30 jaar Ontwikkeling

De ontwikkeling naar volwassenheid

Bij jongeren met een (ernstige) verstandelijke beperking kan het opgroeien naar volwassenheid langer duren. In deze levensfase vinden veel veranderingen plaats. Veranderingen van zorgverleners, van school naar stage of dagbesteding, van thuis naar uit huis wonen, in het sociaal netwerk en van activiteiten en hobby’s.

Spannende levensfase
Dit in een tijd dat een kind ook qua ontwikkeling in een spannende levensfase zit. Naast de lichamelijke klachten die vaak blijven bestaan, spelen ook relaties, seksualiteit, leefstijl, gevoel van eigenwaarde en acceptatie van de handicap een grote rol. Het is ook een tijd waarin er hoger risico is op psychische klachten van het kind.

Stressvol
Voor het kind, zowel als voor ouders en andere betrokkenen, is deze overgangsperiode vaak stressvol. Net op een moment dat ouders denken wat meer afstand te kunnen nemen van de zorgtaken, is er eigenlijk juist veel coördinatie, regie en overdracht nodig.

Schakel op tijd een Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG) in

Agnies van Eeghen is als AVG verbonden aan het expertisecentrum van het Amsterdam UMC en Erasmus MC. Zij schrijft over het belang van aandacht voor de overgang (transitie) van zorg op de kinderleeftijd naar de volwassen leeftijd.

Kijk op Zorgkaart Nederland voor een AVG bij jouw in de buurt

 

Tips voor de overgangsperiode:

  • Betrek vroegtijdig een ambulant begeleider erbij. Zo kan je kind leren omgaan met een vertrouwenspersoon van buitenaf en deze kan helpen bij besluiten en de organisatie rondom de toekomst
  • Bespreek op tijd de overgang met de kinderarts, zodat een plan kan worden gemaakt
  • Vraag of uw kind opnieuw getest kan worden op onder andere intelligentie en aanpassingsvermogen, zodat de sterke en zwakke punten en de ondersteuningsbehoeften duidelijk zijn
  • Betrek op tijd een arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG) en eventueel een gedragsdeskundige erbij
  • Blijf letten op voldoende lichaamsbeweging en invulling van de dag, zodat kinderen niet in ‘een gat’ vallen
  • Stel een bewindsvoerder dan wel mentor aan als je kind niet beslissingsbevoegd is
  • De gemeente en/of MEE kunnen goed helpen met informatie op gebied van ondersteuning en financiering