0 – 4 jaar Communicatie

Wat als je kind niet spreekt?

Contact
Als ouder ken je je kind zo goed dat het hebben van contact vanzelfsprekend lijkt. Maar als je kind niet spreekt, ben je afhankelijk van de signalen en gedragingen die je kind laten zien. Hoe klein en subtiel deze ook zijn. Een kleine aanraking van je hand als je even stopt met klappen en zingen. Het schoppen met het been als je stopt met het heen en weer bewegen op schoot.

Signalen herkennen
Een kind leert het meest in situaties die leuk en motiverend zijn. Interactiespelletjes tussen ouder en kind zijn vaak al vanaf de geboorte aanwezig. Samen zingen op schoot of gewoon lekker kroelen. Juist door even te wachten met opnieuw contact maken, leg je het initiatief bij je kind en wacht je op een signaal tot interactie. Neem bijvoorbeeld je kind op schoot en zing liedjes. Wat doet je kind als je stopt met zingen? Merk je signalen op dat het kind meer wil horen of dat het er juist mee klaar is en van je schoot wil?

Ondersteunende Communicatie
Als een kind achterloopt met het spreken, kan ondersteunende communicatie handig zijn. Een fysiek voorwerp kan dan werken als verwijzer. Zoals bijvoorbeeld een slabber of een bordje als het tijd is om te eten. Of de slaapknuffel als het tijd is om naar bed te gaan. Met voorwerpen als verwijzers, kan je een activiteit aankondigen.

Elkaar begrijpen
Reageer op wat je kind doet. Kijkt het met zijn ogen richting een voorwerp, bijvoorbeeld naar de drinkbeker op tafel. Dan is dit voldoende om te begrijpen dat het drinken wil. Het kijken met de ogen, of het aanraken van jouw arm is voldoende om jou duidelijk te maken wat het wil. Deze signalen zijn mogelijk verder te ontwikkelen. Bij het aangeven van de drinkbeker kan je dit ondersteunen met het maken van het gebaar drinken of een afbeelding van een drinkbeker laten zien.

Samen met elkaar
In de zoektocht naar deze non verbale communicatie heb je elkaar nodig, ouders, de zorgverleners, de medici, de logopedist en andere therapeuten die met je kind werken. Samen moet je komen tot de juiste vorm van communicatie. Hierbij staan de mogelijkheden en de behoeften van je kind voorop.

“Pas als een kind begrijpt dat zijn gedrag reactie oplevert, kan een kind signalen doelbewust gaan leren inzetten.” Monique Verberg – Snelting, logopedist bij Kentalis

Kentalis, kenniscentrum communicatie

Kentalis is de specialist op het gebied van diagnostiek, zorg en onderwijs voor mensen met een beperking in horen en communiceren. Naast kinderen met een communicatief meervoudige beperking, richt Kentalis zich met een speciaal team op kinderen en (jong)volwassenen met het CHARGE-syndroom. Hierin wordt samengewerkt met de CHARGE-poli van UMCGroningen. Waar zij gespecialiseerd zijn in het medische stuk, is Kentalis gericht op vragen rondom gedrag, interactie en communicatie.

Voor meer informatie op www.kentalis.nl